ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน มีนาคม
[Page:1/2]
 GOTO:[1]2 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
80-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-3812 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
กกล 400 รถจักรยานยนต์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 มีนาคม 2550
กกว 587 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2552
กค 570 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 มีนาคม 2554
ช 9619 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9620 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2550
ช 9622 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9625 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2549
ช 9626 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9629 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9630 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2549
ช 9631 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9632 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2552
ช 9633 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2551
ช 9634 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9637 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9640 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9641 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2549
ช 9642 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9643 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2553
ช 9645 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2554
ช 9646 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9647 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9648 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9649 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9650 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9651 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2551
ช 9652 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ต 3437 รถแทร็กเตอ์(รถเกรดเดอร์) กองช่าง
31 มีนาคม 2553
น 2248 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
24 มีนาคม 2552
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน มีนาคม
[Page:1/2]
 GOTO:[1]2 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
81-1604 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
  2553
81-1608 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
  2553
ก 5538 รถยนต์นั่ง กองสาธารณสุข
  2553
กกล 318 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
  2554
กค 570 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 970 รถยนต์นั่ง กองแผนและงบประมาณ
  2553
กค 971 รถยนต์นั่ง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 972 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 973 รถยนต์นั่ง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  2553
กค 974 รถยนต์นั่ง กองช่าง
  2553
กค 976 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 977 รถยนต์นั่ง กองคลัง
  2553
กค 978 รถยนต์นั่ง กองพัสดุและทรัพย์สิน
  2553
กค 980 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 981 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กค 982 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กพง 154 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2553
กพง 155 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
  2553
ช 9628 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
  2554
ช 9635 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
  2554
ช 9639 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
  2554
ช 9653 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
  2554
ต 2806 รถขุดตัก กองช่าง
  2553
ต 2807 รถขุดตัก กองช่าง
  2553
ต 3437 รถแทร็กเตอ์(รถเกรดเดอร์) กองช่าง
  2554
ตค 243 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
  2554
ตค 244 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
  2554
ตค 245 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
  2554
ตค 246 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
  2554
ถข 39 รถบดถนน กองช่าง
  2554
ถข 40 รถบดถนน กองช่าง
  2554

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:1/3]
 GOTO:[1]23 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
80-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-1298 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 มกราคม 2553
81-1301 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
81-3812 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
ก 2967 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2968 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2969 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2970 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 3455 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 มกราคม 2554
ก 3457 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3458 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3474 รถยนต์นั่ง กองช่าง
26 มกราคม 2552
กก 6259 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 มกราคม 2554
กกล 400 รถจักรยานยนต์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 มีนาคม 2550
กกว 587 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2552
กค 570 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 มีนาคม 2554
ช 9619 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9620 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2550
ช 9621 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
4 มกราคม 2552
ช 9622 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9623 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9624 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9625 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2549
ช 9626 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9627 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9628 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9629 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9630 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2549
ช 9631 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9632 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2552
ช 9633 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2551
ช 9634 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9635 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552
ช 9636 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9637 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9638 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9639 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9640 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9641 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2549
ช 9642 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9643 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2553
ช 9644 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9645 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2554
ช 9646 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9647 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9648 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9649 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9650 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9651 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2551
ช 9652 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9653 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552