ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน ธันวาคม
[Page:1/1]
 GOTO:[1]
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
น 9494 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
22 ธันวาคม 2553
นข 1058 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 ธันวาคม 2553
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน ธันวาคม
[Page:1/0]
 GOTO:
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:1/3]
 GOTO:[1]23 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
2 น 9563 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
30 ตุลาคม 2552
2 บ 7873 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
26 ตุลาคม 2546
2 บ 7875 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
26 ตุลาคม 2546
21-02,35-0 รถบดถนน กองช่าง
1 ตุลาคม 2552
80-2248 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
80-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-1298 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 มกราคม 2553
81-1301 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
81-1315 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
81-1599 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1600 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1601 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1602 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1603 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1604 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
30 มิถุนายน 2553
81-1605 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
30 มิถุนายน 2547
81-1606 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1607 รถลากจูงพร้อมหาง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1608 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
30 มิถุนายน 2553
81-1609 รถบรรทุกน้ำ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 มิถุนายน 2553
81-1610 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1612 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1613 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1966 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
81-2463 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 กันยายน 2553
81-2464 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 กันยายน 2553
81-2465 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 กันยายน 2553
81-3812 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
7 เมษายน 2552
81-7773 รถยนต์นั่ง กองช่าง
30 กันยายน 2552
ก 2565 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
ก 2967 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2968 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2969 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2970 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 3000 รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 กันยายน 2553
ก 3455 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 มกราคม 2554
ก 3457 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3458 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3474 รถยนต์นั่ง กองช่าง
26 มกราคม 2552
ก 5032 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
ก 5033 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
ก 5530 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤษภาคม 2553
ก 5531 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤษภาคม 2553
ก 5538 รถยนต์นั่ง กองสาธารณสุข
28 พฤษภาคม 2553
กก 6259 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 มกราคม 2554
กกล 318 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
10 เมษายน 2554
กกล 400 รถจักรยานยนต์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 มีนาคม 2550
กกว 587 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2552
กข 270 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 มิถุนายน 2553
กข 5781 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 ตุลาคม 2553