ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน กรกฎาคม
[Page:1/1]
 GOTO:[1]
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
จ 5721 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
25 กรกฎาคม 2552
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน กรกฎาคม
[Page:1/0]
 GOTO:
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:1/3]
 GOTO:[1]23 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
80-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-1298 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 มกราคม 2553
81-1301 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
81-1599 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1600 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1601 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1602 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1603 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1604 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
30 มิถุนายน 2553
81-1605 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
30 มิถุนายน 2547
81-1606 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1607 รถลากจูงพร้อมหาง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1608 รถบรรทุกน้ำ กองช่าง
30 มิถุนายน 2553
81-1609 รถบรรทุกน้ำ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 มิถุนายน 2553
81-1610 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1612 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-1613 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
81-3812 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
1 มีนาคม 2553
81-4810 รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่าง
7 เมษายน 2552
ก 2967 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2968 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2969 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 2970 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2553
ก 3455 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 มกราคม 2554
ก 3457 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3458 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มกราคม 2553
ก 3474 รถยนต์นั่ง กองช่าง
26 มกราคม 2552
ก 5530 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤษภาคม 2553
ก 5531 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 พฤษภาคม 2553
ก 5538 รถยนต์นั่ง กองสาธารณสุข
28 พฤษภาคม 2553
กก 6259 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 มกราคม 2554
กกล 318 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
10 เมษายน 2554
กกล 400 รถจักรยานยนต์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 มีนาคม 2550
กกว 587 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2552
กข 270 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 มิถุนายน 2553
กค 570 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 มีนาคม 2554
กค 970 รถยนต์นั่ง กองแผนและงบประมาณ
19 พฤษภาคม 2554
กค 971 รถยนต์นั่ง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2554
กค 972 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2554
กค 973 รถยนต์นั่ง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 พฤษภาคม 2554
กค 974 รถยนต์นั่ง กองช่าง
19 พฤษภาคม 2553
กค 976 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2554
กค 977 รถยนต์นั่ง กองคลัง
19 พฤษภาคม 2554
กค 978 รถยนต์นั่ง กองพัสดุและทรัพย์สิน
19 พฤษภาคม 2554
กค 980 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 เมษายน 2554
กค 981 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2554
กค 982 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2554
กค 983 รถยนต์นั่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19 พฤษภาคม 2553
กพง 154 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 พฤษภาคม 2553
กพง 155 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
25 พฤษภาคม 2553
จ 5721 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
25 กรกฎาคม 2552