ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน มิถุนายน
[Page:2/1]
 GOTO:First | Previous1
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน มิถุนายน
[Page:2/1]
 GOTO:First | Previous1
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:2/3]
 GOTO:First | Previous1[2]3 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ช 9619 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9620 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2550
ช 9621 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
4 มกราคม 2552
ช 9622 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9623 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9624 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9625 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2549
ช 9626 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9627 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9628 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9629 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9630 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2549
ช 9631 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9632 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2552
ช 9633 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2551
ช 9634 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9635 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552
ช 9636 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9637 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2550
ช 9638 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9639 รถจักรยานยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 มกราคม 2552
ช 9640 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9641 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2549
ช 9642 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9643 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2553
ช 9644 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
4 มกราคม 2552
ช 9645 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2554
ช 9646 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9647 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2554
ช 9648 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
17 มีนาคม 2550
ช 9649 รถจักรยานยนต์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2552
ช 9650 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9651 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2551
ช 9652 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9653 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552
ต 2806 รถขุดตัก กองช่าง
15 พฤษภาคม 2553
ต 2807 รถขุดตัก กองช่าง
15 พฤษภาคม 2553
ต 3437 รถแทร็กเตอ์(รถเกรดเดอร์) กองช่าง
31 มีนาคม 2553
ต 3517 รถยนต์นั่ง กองช่าง
 มีนาคม 
ตค 243 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 244 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 245 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 246 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 39 รถบดถนน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 40 รถบดถนน กองช่าง
1 เมษายน 2553
น 2248 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
24 มีนาคม 2552
นก 2714 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 กุมภาพันธ์ 2552
นก 3905 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
นข 1907 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 เมษายน 2554
บพ 4706 รถยนต์นั่ง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31 พฤษภาคม 2554
บพ 4707 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
31 พฤษภาคม 2554