ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน เมษายน
[Page:2/1]
 GOTO:First | Previous1
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน เมษายน
[Page:2/0]
 GOTO:First | Previous
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:2/3]
 GOTO:First | Previous1[2]3 Next|Last
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ช 9650 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9651 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2551
ช 9652 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9653 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552
ต 3437 รถแทร็กเตอ์(รถเกรดเดอร์) กองช่าง
31 มีนาคม 2553
ต 3517 รถยนต์นั่ง กองช่าง
 มีนาคม 
ตค 243 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 244 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 245 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 246 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 39 รถบดถนน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 40 รถบดถนน กองช่าง
1 เมษายน 2553
น 2248 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
24 มีนาคม 2552
นก 2714 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 กุมภาพันธ์ 2552
นข 1907 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 เมษายน 2554
ม 1718 รถยนต์ตรวจการณ์ กองช่าง
21 มีนาคม 2554