ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน พฤศจิกายน
[Page:3/1]
 GOTO:First | Previous1
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะต่อในเดือน พฤศจิกายน
[Page:3/0]
 GOTO:First | Previous
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด

รายการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน

[Page:3/3]
 GOTO:First | Previous12[3]
ทะเบียน ประเภท ผู้ใช้ วัน เดือน ปี ที่หมด
ช 9650 รถจักรยานยนต์ กองช่าง
17 มีนาคม 2551
ช 9651 รถจักรยานยนต์ กองแผนและงบประมาณ
17 มีนาคม 2551
ช 9652 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 มีนาคม 2554
ช 9653 รถจักรยานยนต์ กองคลัง
4 มกราคม 2552
ต 0388 รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29 พฤศจิกายน 2552
ต 2806 รถขุดตัก กองช่าง
15 พฤษภาคม 2553
ต 2807 รถขุดตัก กองช่าง
15 พฤษภาคม 2553
ต 2935 รถขุดตัก กองช่าง
13 ตุลาคม 2553
ต 3046 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
29 พฤศจิกายน 2553
ต 3437 รถแทร็กเตอ์(รถเกรดเดอร์) กองช่าง
31 มีนาคม 2553
ต 3517 รถยนต์นั่ง กองช่าง
 มีนาคม 
ตข 3517 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
5 ตุลาคม 2553
ตค 243 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 244 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 245 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ตค 246 รถเกลี่ยดิน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 39 รถบดถนน กองช่าง
22 เมษายน 2553
ถข 40 รถบดถนน กองช่าง
1 เมษายน 2553
ถข 52 รถบดถนน กองช่าง
2 พฤศจิกายน 2553
ถข 53 รถบดถนน กองช่าง
9 พฤศจิกายน 2553
น 2248 รถบรรทุก 10 ล้อ กองช่าง
24 มีนาคม 2552
น 3282 รถบรรทุกขนาดใหญ่ กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
นก 2714 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 กุมภาพันธ์ 2552
นก 3905 รถยนต์นั่ง กองช่าง
1 มิถุนายน 2553
นก 3966 รถยนต์ตรวจการณ์ กองส่งเสริมคุณภาพชิวิต
21 สิงหาคม 2553
นข 1907 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 เมษายน 2554
นข 2684 รถตู้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8 ตุลาคม 2552
บ 6657 รถตู้ กองช่าง
1 พฤศจิกายน 2553
บท 2087 รถยนต์นั่ง กองช่าง
9 พฤศจิกายน 2553
บพ 4706 รถยนต์นั่ง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31 พฤษภาคม 2554
บพ 4707 รถยนต์นั่ง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
31 พฤษภาคม 2554
ม 1718 รถยนต์ตรวจการณ์ กองช่าง
21 มีนาคม 2554
ม 3106 รถยนต์ตรวจการณ์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 พฤศจิกายน 2553